Čísla

Naučte sa, ako po estónsky povedať čísla.

Základné číslovky

nullnula
üksjeden; jedna
kaksdva
kolmtri
nelištyri
viispäť
kuusšesť
seitsesedem
kaheksaosem
üheksadeväť
kümmedesať
üksteistjedenásť
kaksteistdvanásť
kolmteisttrinásť
neliteistštrnásť
viisteistpäťnásť
kuusteistšestnásť
seitseteistsedemnásť
kaheksateistosemnásť
üheksateistdevätnásť
kakskümmenddvadsať
kakskümmend üksdvadsaťjeden; dvadsaťjedna
kakskümmend kaksdvadsaťdva
kakskümmend kolmdvadsaťtri
kakskümmend nelidvadsaťštyri
kakskümmend viisdvadsaťpäť
kakskümmend kuusdvadsaťšesť
kakskümmend seitsedvadsaťsedem
kakskümmend kaheksadvadsaťosem
kakskümmend üheksadvadsaťdeväť
kolmkümmendtridsať
kolmkümmend ükstridsaťjeden
kolmkümmend kakstridsaťdva
kolmkümmend kolmtridsaťtri
kolmkümmend nelitridsaťštyri
kolmkümmend viistridsaťpäť
kolmkümmend kuustridsaťšesť
kolmkümmend seitsetridsaťsedem
kolmkümmend kaheksatridsaťosem
kolmkümmend üheksatridsaťdeväť
nelikümmendštyridsať
nelikümmend üksštyridsaťjeden
nelikümmend kaksštyridsaťdva
nelikümmend kolmštyridsaťtri
viiskümmendpäťdesiat
kuuskümmendšesťdesiat
seitsekümmendsedemdesiat
kaheksakümmendosemdesiat
üheksakümmenddeväťdesiat
sadasto
sada ükssto jeden; sto jedna
kakssadadvesto
kolmsadatristo
tuhattisíc
kaks tuhatdvetisíc
kolm tuhattritisíc
miljonmilión
miljardbilión

Opakovanie

üks kordjedenkrát / (jeden) raz
kaks kordadvakrát / dva razy
kolm kordatrikrát / tri razy
neli kordaštyrikrát / štyri razy
viis kordapäťkrát

Radové číslovky

esimeneprvý
teinedruhý
kolmastretí
neljasštvrtý
viiespiaty
kuuesšiesty
seitsmessiedmy
kaheksasôsmy
üheksasdeviaty
kümnesdesiaty
üheteistkümnesjedenásty
kaheteistkümnesdvanásty
kolmeteistkümnestrinásty
neljateistkümnesštrnásty
viieteistkümnespätnásty
kuueteistkümnesšestnásty
seitsmeteistkümnessedemnásty
kaheksateistkümnesosemnásty
üheksateistkümnesdevätnásty
kahekümnesdvadsiaty
kahekümne esimenedvadsiaty prvý
kahekümne teinedvadsiaty druhý
kahekümne kolmasdvadsiaty tretí
kolmekümnestridsiaty
neljakümnesštyridsiaty
viiekümnespäťdesiaty
kuuekümnesšesťdesiaty
seitsmekümnessedemdesiaty
kaheksakümnesosemdesiaty
üheksakümnesdeväťdesiaty
sajasstý

Iné užitočné slová

umbes alebo ligikauduokolo alebo zhruba
üle alebo rohkem kuiviac alebo viac ako
alla alebo vähem kuipod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky estónske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom