Kompas

Naučte sa po estónsky pomenovať smery kompasu.

põhisever
kirreseverovýchod
idavýchod
kagujuhovýchod
lõunajuh
edeljuhozápad
lääszápad
loeseverozápad

Iné užitočné slová

kaartmapa
kompasskompas
kompassi lugemaorientovať sa pomocou kompasu
sound

Všetky estónske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.