Čísla

Naučte sa, ako po fínsky povedať čísla.

Základné číslovky

nollanula
yksijeden; jedna
kaksidva
kolmetri
neljäštyri
viisipäť
kuusišesť
seitsemänsedem
kahdeksanosem
yhdeksändeväť
kymmenendesať
yksitoistajedenásť
kaksitoistadvanásť
kolmetoistatrinásť
neljätoistaštrnásť
viisitoistapäťnásť
kuusitoistašestnásť
seitsemäntoistasedemnásť
kahdeksantoistaosemnásť
yhdeksäntoistadevätnásť
kaksikymmentädvadsať
kaksikymmentäyksidvadsaťjeden; dvadsaťjedna
kaksikymmentäkaksidvadsaťdva
kaksikymmentäkolmedvadsaťtri
kaksikymmentäneljädvadsaťštyri
kaksikymmentäviisidvadsaťpäť
kaksikymmentäkuusidvadsaťšesť
kaksikymmentäseitsemändvadsaťsedem
kaksikymmentäkahdeksandvadsaťosem
kaksikymmentäyhdeksändvadsaťdeväť
kolmekymmentätridsať
neljäkymmentäštyridsať
viisikymmentäpäťdesiat
kuusikymmentäšesťdesiat
seitsemänkymmentäsedemdesiat
kahdeksankymmentäosemdesiat
yhdeksänkymmentädeväťdesiat
satasto
satayksisto jeden; sto jedna
kaksisataadvesto
kolmesataatristo
tuhattisíc
kaksituhattadvetisíc
kolmetuhattatritisíc
miljoonamilión
miljardibilión

Radové číslovky

ensimmäinenprvý
toinendruhý
kolmastretí
neljäsštvrtý
viidespiaty
kuudesšiesty
seitsemässiedmy
kahdeksasôsmy
yhdeksäsdeviaty
kymmenesdesiaty
yhdestoistajedenásty
kahdestoistadvanásty
kolmastoistatrinásty
neljästoistaštrnásty
viidestoistapätnásty
kuudestoistašestnásty
seitsemästoistasedemnásty
kahdeksastoistaosemnásty
yhdeksästoistadevätnásty
kahdeskymmenesdvadsiaty

Opakovanie

kerranjedenkrát / (jeden) raz
kaksi kertaadvakrát / dva razy
kolme kertaatrikrát / tri razy
neljä kertaaštyrikrát / štyri razy
viisi kertaapäťkrát

Iné užitočné slová

noinokolo alebo zhruba
yliviac alebo viac ako
allepod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky fínske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom