U kaderníka

Nasledujú francúzske frázy, ktoré sa vám zídu, keď sa budete chcieť dať ostrihať alebo zafarbiť vlasy u kaderníka / holiča.

je voudrais une coupe de cheveux
dois-je prendre rendez-vous?potrebujem sa objednať?
êtes-vous disponible maintenant?ste voľný / voľná aj teraz?
que souhaitez-vous?ako by ste to chceli?
une coupe simple
une permanente
je voudrais des mêcheschcel / chcela by som melír
je voudrais me faire teindre
voulez-vous un shampooing?umyjem vám vlasy?
combien voulez-vous que je coupe?aké krátke by ste to chceli?
pas trop courtnie veľmi krátke
assez courto niečo kratšie
très courtveľmi krátke
à rasúplne dohola
voulez-vous ...?
du gel
un peu de gel
de la laque
rien, mercinič, ďakujem