V banke

Keď pôjdete do banky alebo budete musieť použiť bankomat, určite sa vám zídu tieto francúzske výrazy.

Uskutočňovanie transakcií

Je voudrais retirer 100 euros, s'il vous plaîtChcel by som vybrať 100 eur, prosím
Je voudrais faire un retraitChcel / chcela by som vybrať peniaze
Vous préférez des petites ou des grosses coupures?V akých bankovkách by ste chceli tie peniaze?
Vous pourriez me donner de plus petites coupures?Mohli by ste mi dať menšie bankovky?
Je voudrais déposer cette somme, s'il vous plaîtChcel / chcela by som toto vložiť na účet
Je voudrais déposer ce chèque sur mon compte, s'il vous plaîtChcel / chcela by som tento šek vložiť na účet
Quel est le délai d'encaissement de mon chèque?Koľko dní potrvá než budú prevedené peniaze zo šeku na účet?
Vous avez une pièce d'identité?Máte nejaký identifikačný preukaz?
J'ai …Mám …
mon passeportpas
mon permis de conduirevodičský preukaz
ma carte d'identitéobčianský preukaz
Votre compte est à découvertVáš účet je prečerpaný
Je voudrais effectuer un virement sur ce compteChcel / chcela by som previesť peniaze na tento účet
Vous pourriez virer 1.000 € de mon compte courant sur mon compte d'épargne?Mohli by ste previesť 1 000 € z môjho bežného účtu na môj sporiaci účet?

Iné služby

Je voudrais ouvrir un compteChcel / chcela by som si otvoriť účet
Je voudrais ouvrir un compte privéChcel / chcela by som si otvoriť osobný účet
Je voudrais ouvrir un compte professionnelChcel / chcela by som si otvoriť podnikateľský účet
Vous pourriez m'indiquer le solde de mon compte, s'il vous plaît?Mohli by ste mi, prosím, povedať môj stav na účte?
Vous pourriez m'imprimer un relevé de compte, s'il vous plaît?Mohol / mohla by som, prosím, dostať výpis z účtu?
Je voudrais changer de l'argentChcel / chcela by som zameniť peniaze
Je voudrais commander des devises étrangèresChcel / chcela by som si objednať cudziu menu
Quel est le taux de change de la livre sterling?Aký je výmenný kurz britskej libry?
Je voudrais …Chcel / chcela by som …
des euroseurá
des livres sterling
des francs suisse
des dollars américainsamerické doláre
Je voudrais commander un nouveau chéquier, s'il vous plaîtMohol / mohla by som si, prosím, objednať novú šekovú knižku?
Je voudrais annuler un chèqueChcel / chcela by som zrušiť šek
Je voudrais annuler ce virement automatiqueChcel / chcela by som zrušiť tento platobný príkaz

Iné užitočné frázy

Où est le distributeur de billets le plus proche?Kde je najbližší bankomat?
Quel est le taux d'intérêt de ce compte?Aká je úroková sadzba na tomto účte?
Quel est le taux d'intérêt actuel pour les prêts personnels?Aká je momentálna úroková sadzba na spotrebiteľských úveroch?
J'ai perdu ma carte bancaireStratil / stratila som svoju bankomatovú kartu
Je voudrais déclarer …Chcel / chcela by som ohlásiť …
la perte de ma carte bancairestratu kreditnej karty
le vol de ma carte bancairekrádež kreditnej karty
On a un compte jointMáme spoločný účet
Je voudrais vous signaler mon changement d'adresseChcel / chcela by som vám oznámiť zmenu adresy
J'ai oublié mon mot de passe pour mon compte bancaire en ligne.Zabudol / zabudla som heslo k môjmu online bankingu
J'ai oublié le code secret pour ma carteZabudol / zabudla som PIN k mojej karte
Je vous en enverrai un autrePošlem vám nové
Je voudrais prendre rendez-vous avec …Chcel / chcela by som si dohodnúť stretnutie s …?
le gérant de la banquevedúcim
un conseiller financierfinančným poradcom
Je voudrais me renseigner pour un emprunt immobilierChcel / chcela by som sa s niekým porozprávať o hypotékach

Použitie bankomatu

Introduire votre carteVložte kartu
Entrer votre code secretVložte PIN
Code non valideNesprávny PIN
EntrerPotvrdiť
CorrigerOpraviť
AnnulerZrušiť
Retrait d'espècesVybrať hotovosť
Autre montantIná suma
Veuillez patienterProsím čakajte
On vérifie le montantVaša hotovosť sa prerátava
Solde insuffisantNedostatočná suma na účte
Solde de votre compteStav na účte
Afficher à l'écranNa obrazovke
Imprimer un reçuVytlačiť
Autre service?Iná služba?
Désirez-vous un reçu?Želáte si potvrdenku?
Retirer votre carteVyberte kartu
QuitterUkončiť
sound

Všetky francúzske frázy na tejto stránke sú ozvučené – jednoducho kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom