Zdravie

Tieto francúzske frázy by vám mohli pomôcť, keď budete hovoriť o svojom zdraví.

Popis príznakov

Qu'est-ce qui ne va pas?Aký máš problém?
Je me sens malNecítim sa dobre
Je ne me sens pas très bienNecítim sa veľmi dobre
Je suis maladeSom chorý / chorá
Je me suis coupéPorezal / porezala som sa
J'ai mal à la têteBolí ma hlava
J'ai un mal de tête atroceVeľmi ma bolí hlava
Je ne vais pas bienNie je mi dobre
J'ai la grippeMám chrípku
Je vais vomirJe mi na zvracanie
J'ai vomiZvracal / zvracala som
J'ai une douleur dans …Bolí ma v …
le coukrku
J'ai mal …Bolia ma …
aux piedsnohy
aux genouxkolená
J'ai mal au dosBolí ma chrbát

Ďalšie užitočné frázy

Vous avez …?Máš …?
des calmants/analgésiquesniečo od bolesti
du paracétamolparacetamol
de l'aspirineaspirín
des pansementsleukoplast / rýchloobväz
Comment tu te sens?Ako sa cítiš?
Tu te sens bien?Si v poriadku?
Tu te sens mieux?Cítiš sa lepšie?
J'espère que tu vas vite guérirDúfam, že ti bude čoskoro lepšie
Rétablis-toi vite!Rýchlo sa uzdrav!
Il faut que je voie un médecinPotrebujem ísť k lekárovi
Je pense que tu devrais aller voir un médecinMyslím, že by si mal / mala ísť k lekárovi
Tu connais un bon …?Poznáš dobrého …?
médecinlekára
dentistezubára
Vous savez où est la pharmacie de garde?Vieš kde je lekáreň s celonočnou prevádzkou?
sound

Všetky francúzske frázy na tejto stránke sú ozvučené – jednoducho kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom