Čísla

centsto
cent un or cent-unsto jeden; sto jedna
deux cents or deux-centsdvesto
trois cents or trois-centstristo
milletisíc
deux milledvetisíc
trois milletritisíc
un millionmilión
un milliardbilión

Radové číslovky

premier, premièreprvý
deuxième or second, secondesekunda
troisièmetretí
quatrièmeštvrtý
cinquièmepiaty
sixièmešiesty
septièmesiedmy
huitièmeôsmy
neuvièmedeviaty
dixièmedesiaty
onzièmejedenásty
douzièmedvanásty
treizièmetrinásty
quatorzièmeštrnásty
quinzièmepätnásty
seizièmešestnásty
dix-septièmesedemnásty
dix-huitièmeosemnásty
dix-neuvièmedevätnásty
vingtièmedvadsiaty
sound

Všetky francúzske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.