Čísla

Naučte sa, ako po francúzsky povedať čísla.

Základné číslovky

zéronula
unjeden; jedna
deuxdva
troistri
quatreštyri
cinqpäť
sixšesť
septsedem
huitosem
neufdeväť
dixdesať
onzejedenásť
douzedvanásť
treizetrinásť
quatorzeštrnásť
quinzepäťnásť
seizešestnásť
dix-septsedemnásť
dix-huitosemnásť
dix-neufdevätnásť
vingtdvadsať
vingt-et-undvadsaťjeden; dvadsaťjedna
vingt-deuxdvadsaťdva
vingt-troisdvadsaťtri
vingt-quatredvadsaťštyri
vingt-cinqdvadsaťpäť
vingt-sixdvadsaťšesť
vingt septdvadsaťsedem
vingt-huitdvadsaťosem
vingt-neufdvadsaťdeväť
trentetridsať
trente-et-untridsaťjeden
trente-deuxtridsaťdva
quaranteštyridsať
cinquantepäťdesiat
soixantešesťdesiat
soixante-dixsedemdesiat
quatre-vingtsosemdesiat
quatre-vingt-dixdeväťdesiat
centsto
cent-unsto jeden; sto jedna
deux-centsdvesto
trois-centstristo
milletisíc
deux-milledvetisíc
trois-milletritisíc
un millionmilión
un milliardbilión

Opakovanie

une foisjedenkrát / (jeden) raz
deux foisdvakrát / dva razy
trois foistrikrát / tri razy
quatre foisštyrikrát / štyri razy
cinq foispäťkrát

Radové číslovky

premierprvý
deuxième, seconddruhý
troisièmetretí
quatrièmeštvrtý
cinquièmepiaty
sixièmešiesty
septièmesiedmy
huitièmeôsmy
neuvièmedeviaty
dixièmedesiaty
onzièmejedenásty
douzièmedvanásty
treizièmetrinásty
quatorzièmeštrnásty
quinzièmepätnásty
seizièmešestnásty
dix-septièmesedemnásty
dix-huitièmeosemnásty
dix-neuvièmedevätnásty
vingtièmedvadsiaty
vingt-et-unièmedvadsiaty prvý
vingt-deuxièmedvadsiaty druhý
vingt-troisièmedvadsiaty tretí
trentièmetridsiaty
quarantièmeštyridsiaty
cinquantièmepäťdesiaty
soixantièmešesťdesiaty
soixante-dixièmesedemdesiaty
quatre-vingtièmeosemdesiaty
quatre-vingt-dixièmedeväťdesiaty
centièmestý

Iné užitočné slová

environokolo alebo zhruba
plus deviac alebo viac ako
moins depod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943 294
9 7559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky francúzske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom