Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po francúzsky.

Základné číslovky

zéronula
un, unejeden; jedna
deuxdva
troistri
quatreštyri
cinqpäť
sixšesť
septsedem
huitosem
neufdeväť
dixdesať
onzejedenásť
douzedvanásť
treizetrinásť
quatorzeštrnásť
quinzepäťnásť
seizešestnásť
dix-septsedemnásť
dix-huitosemnásť
dix-neufdevätnásť
vingtdvadsať
vingt et un or vingt-et-undvadsať jeden; dvadsať jedna
vingt-deuxdvadsať dva
vingt-troisdvadsať tri
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trentetridsať
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quaranteštyridsať
cinquantepäťdesiat
soixantešesťdesiat
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixsedemdesiat
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsosemdesiat
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixdeväťdesiat
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centsto
cent un or cent-unsto jeden; sto jedna
deux cents or deux-centsdvesto
trois cents or trois-centstristo
milletisíc
deux milledvetisíc
trois milletritisíc
un millionmilión
un milliardbilión

Radové číslovky

premier, premièreprvý
deuxième or second, secondesekunda
troisièmetretí
quatrièmeštvrtý
cinquièmepiaty
sixièmešiesty
septièmesiedmy
huitièmeôsmy
neuvièmedeviaty
dixièmedesiaty
onzièmejedenásty
douzièmedvanásty
treizièmetrinásty
quatorzièmeštrnásty
quinzièmepätnásty
seizièmešestnásty
dix-septièmesedemnásty
dix-huitièmeosemnásty
dix-neuvièmedevätnásty
vingtièmedvadsiaty
sound

Všetky francúzske výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.