Dni v týždni

Naučte sa, ako po francúzsky pomenovať dni v týždni. Všimnite si, že sa nepíšu s veľkým začiatočným písmenom.

lundipondelok
mardiutorok
mercredistreda
jeudištvrtok
vendredipiatok
samedisobota
dimanchenedeľa
tous les lundiskaždý pondelok
tous les mardiskaždý utorok
tous les mercrediskaždú stredu
tous les jeudiskaždý štvrtok
tous les vendrediskaždý piatok
tous les samediskaždú sobotu
tous les dimancheskaždú nedeľu
le lundikaždý pondelok
le mardikaždý utorok
le mercredikaždú stredu
le jeudikaždý štvrtok
le vendredikaždý piatok
le samedikaždú sobotu
le dimanchekaždú nedeľu
sound

Všetky francúzske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.