Mesiace a ročné obdobia

Learn how to say the names of months and seasons in French. Note that the names of months are not written with an initial capital letter.

Mesiace

janvierjanuár
févrierfebruár
marsmarec
avrilapríl
maimáj
juinjún
juilletjúl
aoûtaugust
septembreseptember
octobreoktóber
novembrenovember
décembredecember
en janvierv januári
en févriervo februári
en marsv marci
en avrilv apríli
en maiv máji
en juinv júni
en juilletv júli
en aoûtv auguste
en septembrev septembri
en octobrev októbri
en novembrev novembri
en décembrev decembri

Ročné obdobia

le printempsjar
l'étéleto
l'automnejeseň
l'hiverzima
au printempsna jar
en étév lete
en automnena jeseň
en hiverv zime
sound

Všetky francúzske výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.