Kompas

Naučte sa po francúzsky pomenovať smery kompasu.

nordsever
nord-estseverovýchod
estvýchod
sud-estjuhovýchod
sudjuh
sud-ouestjuhozápad
ouestzápad
nord-ouestseverozápad
sound

Všetky francúzske výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.