Gréčtina

O gréčtine

Moderná gréčtina sa vyvinula zo starovekej gréčtiny a v roku 1829 sa stala úradným jazykom Grécka. Po grécky hovorí zhruba 15 miliónov ľudí, vrátane pol milióna na južnom Cypre. Tiež sa ňou hovorí v emigrantských komunitách v mnohých ďalších krajinách.

Tvorí osobitnú vetvu indoeurópskej jazykovej rodiny a má svoju vlastnú abecedu, ktorá sa používa už tri miléniá.

Spolu s latinčinou, gréčtina mala veľký vplyv na slovnú zásobu iných európskych jazykov.

Ďalšie jazyky