Čísla

Naučte sa, ako po holandsky povedať čísla.

Základné číslovky

nulnula
éénjeden; jedna
tweedva
drietri
vierštyri
vijfpäť
zesšesť
zevensedem
achtosem
negendeväť
tiendesať
elfjedenásť
twaalfdvanásť
dertientrinásť
veertienštrnásť
vijftienpäťnásť
zestienšestnásť
zeventiensedemnásť
achttienosemnásť
negentiendevätnásť
twintigdvadsať
éénentwintigdvadsaťjeden; dvadsaťjedna
tweeëntwintigdvadsaťdva
drieëntwintigdvadsaťtri
vierentwintigdvadsaťštyri
vijfentwintigdvadsaťpäť
zesentwintigdvadsaťšesť
zevenentwintigdvadsaťsedem
achtentwintigdvadsaťosem
negenentwintigdvadsaťdeväť
dertigtridsať
eenendertigtridsaťjeden
tweeëndertigtridsaťdva
drieëndertigtridsaťtri
vierendertigtridsaťštyri
vijfendertigtridsaťpäť
zesendertigtridsaťšesť
zevenendertigtridsaťsedem
achtendertigtridsaťosem
negenendertigtridsaťdeväť
veertigštyridsať
eenenveertigštyridsaťjeden
tweeënveertigštyridsaťdva
drieënveertigštyridsaťtri
vijftigpäťdesiat
zestigšesťdesiat
zeventigsedemdesiat
tachtigosemdesiat
negentigdeväťdesiat
honderdsto
honderd en éénsto jeden; sto jedna
tweehonderddvesto
driehonderdtristo
duizendtisíc
tweeduizenddvetisíc
drieduizendtritisíc
miljoenmilión
miljardbilión

Opakovanie

eenmaaljedenkrát / (jeden) raz
tweemaaldvakrát / dva razy
driemaaltrikrát / tri razy
viermaalštyrikrát / štyri razy
vijfmaalpäťkrát

Radové číslovky

eersteprvý
tweededruhý
derdetretí
vierdeštvrtý
vijfdepiaty
zesdešiesty
zevendesiedmy
achtsteôsmy
negendedeviaty
tiendedesiaty
elfdejedenásty
twaalfdedvanásty
dertiendetrinásty
veertiendeštrnásty
vijftiendepätnásty
zestiendešestnásty
zeventiendesedemnásty
achttiendeosemnásty
negentiendedevätnásty
twintigstedvadsiaty
eenentwintigstedvadsiaty prvý
tweeëntwintigstedvadsiaty druhý
drieëntwintigstedvadsiaty tretí
dertigstetridsiaty
veertigsteštyridsiaty
vijftigstepäťdesiaty
zestigstešesťdesiaty
zeventigstesedemdesiaty
tachtigsteosemdesiaty
negentigstedeväťdesiaty
honderdstestý

Iné užitočné slová

ongeveerokolo alebo zhruba
meer danviac alebo viac ako
minder danpod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky holandské výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom