Dni v týždni

Naučte sa, ako po holandsky pomenovať dni v týždni. Všimnite si, že sa nepíšu s veľkým začiatočným písmenom.

maandagpondelok
dinsdagutorok
woensdagstreda
donderdagštvrtok
vrijdagpiatok
zaterdagsobota
zondagnedeľa
op maandagv pondelok
op dinsdagv utorok
op woensdagv stredu
op donderdagvo štvrtok
op vrijdagv piatok
op zaterdagv sobotu
op zondagv nedeľu
elke maandagkaždý pondelok
elke dinsdagkaždý utorok
elke woensdagkaždú stredu
elke donderdagkaždý štvrtok
elke vrijdagkaždý piatok
elke zaterdagkaždú sobotu
elke zondagkaždú nedeľu