Rodina

Nasledujú holandské výrazy týkajúce sa rodiny vrátane pomenovania členov rodiny, slov opisujúcich rodinný stav a výrazov so svadobnou tematikou.

vaderotec
moedermatka
broerbrat
zussestra
zoonsyn
dochterdcéra
oomstrýko / ujo
tanteteta
grootvaderstarý otec
grootmoederstará mama
neefsynovec
nichtneter
schoonvadersvokor
schoonmoedersvokra
schoonbroeršvagor
schoonnzusšvagriná
schoondochternevesta
schoonzoonzať
manmanžel
vrouwkráľovná
peetvaderkrstný otec
peetmoederkrstná mama