Rodina

Tu sú niektoré holandské slová vzťahujúce sa k rodine, vrátane názvov členov rodiny, slov opisujúcich rodinný stav a zopár slov týkajúcich sa svadby.

vaderotec
moedermatka
broerbrat
zussestra
zoonsyn
dochterdcéra
oomstrýko / ujo
tanteteta
grootvaderstarý otec
grootmoederstará mama
neefsynovec
nichtneter
schoonvadersvokor
schoonmoedersvokra
schoonbroeršvagor
schoonnzusšvagriná
schoondochternevesta
schoonzoonzať
manmanžel
vrouwkráľovná / horník
peetvaderkrstný otec
peetmoederkrstná mama