Japončina

O japončine

Po japonsky hovorí viac než 130 miliónov ľudí, z čoho väčšina žije v Japonsku, niektorí v komunitách emigrantov po celom svete. Japončina je úradným jazykom Japonska.

Je predmetom diskusií či je príbuzná s nejakým iným jazykom, hoci systém písania už takmer 2000 rokov používa čínske ideografické znaky, kanji. Tieto sú doplnené dvoma typmi slabičných znakov, hiragana a katakana, ktoré sa vyvinuli z kanji.

Ďalšie jazyky