Litovčina

O litovčine

Litovčina je úradným jazykom Litvy a na svete ňou hovoria približne 4 milióny ľudí. Tri štvrtiny z nich žijú v Litve a zvyšná časť v Bielorusku, Lotyšsku, Poľsku, Kaliningrade a v ďalších komunitách emigrantov po celom svete.

Litovčina je baltským jazykom, ktoré patria do indoeurópskej jazykovej rodiny, a je veľmi príbuzná lotyštine.

Prečo sa teda učiť po litovsky?

Cestovanie
Odkedy Litva získala nezávislosť od Sovietskeho zväzu, stala sa populárnou turistickou destináciou – zvlášť jej hlavné mesto, Vilnius. Návštevu vám spríjemní čo i len základná znalosť litovčiny.

Priateľstvo a vzťahy
Od získania nezávislosti viedol väčší pohyb ľudí z Litvy do ostatných krajín Západnej Európy, predovšetkým za prácou, k väčším možnostiam na nadväzovanie priateľstiev a vzťahov.

Jazyková výzva
Slovná zásoba v litovčine, ktorá vznikla priamo z pôvodného indoeurópskeho jazyka, sa v mnohom podobá ostaným jazykom v rámci tejto rodiny vrátane latinčiny, čo je zaujímavé.

Ďalšie jazyky