Nórčina

O nórčine

Nórčina je úradný jazyk v Nórsku a hovorí nim zhruba 5 miliónov ľudí, z čoho väčšina žije v Nórsku.

Je členom severogermánskej jazykovej rodiny spolu s dánčinou, švédčinou, faerčinou a islandčinou.

Existujú dve formy spisovnej nórčiny: bokmål a nynorsk. Bokmål je blízko príbuzná dánčine a je používaná drvivou väčšinou populácie. Nynorsk je založená na starej nórčine spred nadvlády Dánska a je používaná menšinou, predovšetkým na vidieku a v západnom Nórsku. Pokusy na zjednotenie týchto dvoch foriem neboli úspešné a médiá a vládne orgány používajú obe formy kvôli udržaniu politickej harmónie.

Prečo sa teda učiť po nórsky?

Obchod
Po objavení oleja a plynu sa Nórsko stalo jednou z najúspešnejších vznikajúcich ekonomík. Znalosť nórčiny určite zapôsobí na vaše obchodné kontakty.

Turizmus
S veľkolepými fjordami, pobrežím a panenskou prírodou, Nórsko každoročne priťahuje zahraničných návštevníkov. Schopnosť hovoriť po nórsky vám určite zabezpečí vrúcne privítanie.

Ďalšie jazyky