Všeobecná konverzácia

Here are some common German phrases for general conversation with people you already know.

Ako sa niekoho opýtať ako sa má

wie geht es dir?ako sa máš?
wie geht's?ako sa darí?
wie läuft's?ako život?
mir geht es gut, dankemám sa fajn, dík
mir geht es ganz gut, dankemám sa OK, dík
ganz gut, dankev pohode, dík
geht so
nicht so besonders or nicht so gutnie veľmi dobre
und dir?
und selbst?a ty?

Ako sa niekoho opýtať čo robí alebo robil

was machst du gerade?čo máš v plane?
was hast du so gemacht?čo si robil?
viel gearbeitetveľa som pracoval
viel zu tun gehabt für die Univeľa som študoval
ich habe viel zu tun gehabtmal som veľa práce
alles wie immerako vždy
nicht vielnie veľa/nie veľa
ich komme gerade aus ... zurück
Portugal

Ako sa niekoho spýtať kde sa nachádza

wo bist du?kde ste?
ich bin ...
zu Hause
auf der Arbeit
in der Stadt
auf dem Land
beim Einkaufen
im Zug
bei Stefan

Ako sa niekoho opýtať na jeho plány

hast du schon Pläne für den Sommer?máš už niečo naplánované na leto?
was machst du ...?
an Weihnachten
an Silvester
an Ostern
am Wochenende

Fajčenie

rauchst du?
rauchen Sie?fajčíte?
ja, ich rauche
nein, ich rauche nichtnie, nefajčím
stört es dich, wenn ich rauche?bude ti vadiť, ak si zapálim?, bude vám prekážať, ak si zapálim?
möchtest du eine Zigarette?dáš si cigaretu?
hast du eine Zigarette für mich?
hast du Feuer?máš zapaľovač?
hast du einen Aschenbecher?
ich rauche nicht mehr
ich habe aufgehörtprestal som
ich versuche gerade, damit aufzuhören
sound

Všetky nemecké frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.