Zoznamovanie

Nasledujú nemecké frázy, ktoré môžete použiť pri zoznamovaní, predstavovaní a pri jednoduchých konverzačných témach.

wie heisst du?ako sa voláš?
ich heisse ...
ich bin ...
dies ist ...
schön, dich kennenzulernenrád ťa spoznávam
freut mich sehr, dich kennenzulernenrád ťa spoznávam
wie alt bist du?koľko máš rokov?
ich bin ... (Jahre alt)
22
wann hast du Geburtstag?kedy máš narodeniny?
am ...
16 May
woher kommst du?Odkiaľ si?
wo wohnst du?kde bývaš?
ich wohne in ...
Berlin
ich komme ursprünglich aus ..., aber jetzt lebe ich in ...
ich bin in ... geboren, aber in ... aufgewachsen