Čísla

Naučte sa, ako po portugalsky povedať čísla.

Základné číslovky

zeronula
um, umajeden; jedna
dois, duasdva
trêstri
quatroštyri
cincopäť
seisšesť
setesedem
oitoosem
novedeväť
dezdesať
onzejedenásť
dozedvanásť
trezetrinásť
catorzeštrnásť
quinzepäťnásť
dezasseisšestnásť
dezassetesedemnásť
dezoitoosemnásť
dezanovedevätnásť
vintedvadsať
vinte e um, vinte e umadvadsaťjeden; dvadsaťjedna
vinte e dois, vinte e duasdvadsaťdva
vinte e trêsdvadsaťtri
vinte e quatrodvadsaťštyri
vinte e cincodvadsaťpäť
vinte e seisdvadsaťšesť
vinte e setedvadsaťsedem
vinte e oitodvadsaťosem
vinte e novedvadsaťdeväť
trintatridsať
trinta e um, trinta e umatridsaťjeden
trinta e dois, trinta e duastridsaťdva
trinta e trêstridsaťtri
trinta e quatrotridsaťštyri
trinta e cincotridsaťpäť
trinta e seistridsaťšesť
trinta e setetridsaťsedem
trinta e oitotridsaťosem
trinta e novetridsaťdeväť
quarentaštyridsať
quarenta e um, quarenta e umaštyridsaťjeden
quarenta e dois, quarenta e duasštyridsaťdva
quarenta e trêsštyridsaťtri
cinquentapäťdesiat
sessentašesťdesiat
setentasedemdesiat
oitentaosemdesiat
noventadeväťdesiat
uma centena alebo cemsto
duzentosdvesto
trezentostristo
um milhar alebo miltisíc
dois mil, duas mildvetisíc
três miltritisíc
um milhãomilión
um biliãobilión

Opakovanie

uma vezjedenkrát / (jeden) raz
duas vezesdvakrát / dva razy
três vezestrikrát / tri razy
quatro vezesštyrikrát / štyri razy
cinco vezespäťkrát

Radové číslovky

primeiroprvý
segundodruhý
terceirotretí
quartoštvrtý
quintopiaty
sextošiesty
sétimosiedmy
oitavoôsmy
nonodeviaty
décimodesiaty
décimo primeirojedenásty
décimo segundodvanásty
décimo terceirotrinásty
décimo quartoštrnásty
décimo quintopätnásty
décimo sextošestnásty
décimo sétimosedemnásty
décimo oitavoosemnásty
décimo nonodevätnásty
vigésimodvadsiaty
vigésimo primeirodvadsiaty prvý
vigésimo segundodvadsiaty druhý
vigésmio terceirodvadsiaty tretí
trigésimotridsiaty
quadragésimoštyridsiaty
quinquagésimopäťdesiaty
sexagésimošesťdesiaty
setuagésimosedemdesiaty
octogésimoosemdesiaty
nonagésimodeväťdesiaty
centésimostý

Iné užitočné slová

cerca de alebo aproximadamenteokolo alebo zhruba
mais que alebo mais do queviac alebo viac ako
menos que alebo menos do quepod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky portugalské výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom