Dni v týždni

Naučte sa, ako po portugalsky pomenovať dni v týždni. Všimnite si, že sa nepíšu s veľkým začiatočným písmenom.

segunda-feirapondelok
terça-feirautorok
quarta-feirastreda
quinta-feiraštvrtok
sexta-feirapiatok
sábadosobota
domingonedeľa
na segunda-feirav pondelok
na terça-feirav utorok
na quarta-feirav stredu
na quinta-feiravo štvrtok
na sexta-feirav piatok
no sábadov sobotu
no domingov nedeľu
todas as segundas-feiraskaždý pondelok
todas as terças-feiraskaždý utorok
todas as quartas-feiraskaždú stredu
todas as quintas-feiraskaždý štvrtok
todas as sextas-feiraskaždý piatok
todos os sábadoskaždú sobotu
todos os domingoskaždú nedeľu