Mesiace a ročné obdobia

Naučte sa portugalské názvy mesiacov a ročných období. Všimnite si, že názvy mesiacov sa nepíšu s veľkým začiatočným písmenom.

Mesiace

janeirojanuár
fevereirofebruár
marçomarec
abrilapríl
maiomáj
junhojún
julhojúl
agostoaugust
setembroseptember
outubrooktóber
novembronovember
dezembrodecember
em janeirov januári
em fevereirovo februári
em marçov marci
em abrilv apríli
em maiov máji
em junhov júni
em julhov júli
em agostov auguste
em setembrov septembri
em outubrov októbri
em novembrov novembri
em dezembrov decembri

Ročné obdobia

primaverajar
verãoleto
outonojeseň
invernozima
na primaverana jar
no verãov lete
no outonona jeseň
no invernov zime

Sviatky a dni pracovného pokoja

Ano NovoNový rok
PáscoaVeľká noc
NatalVianoce
Véspera de NatalŠtedrý večer
Dia de NatalPrvý sviatok vianočný
Noite do Ano NovoSilvester
Dia da MãeDeň matiek
Dia do PaiDeň otcov
Dia de São ValentimDeň sv. Valentína