Kompas

Naučte sa po portugalsky pomenovať smery kompasu.

nortesever
nordesteseverovýchod
estevýchod
sudestejuhovýchod
suljuh
sudoestejuhozápad
oestezápad
noroesteseverozápad

Iné užitočné slová

mapamapa
bússolakompas
ler uma bússolaorientovať sa pomocou kompasu
sound

Všetky portugalské výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.