Kompas

Naučte sa po portugalsky pomenovať smery kompasu.

nortesever
nordesteseverovýchod
estevýchod
sudestejuhovýchod
suljuh
sudoestejuhozápad
oestezápad
noroesteseverozápad