Ako vyjadriť čas

Naučte sa ako vyjadriť čas po rusky.

The 24-hour clock is widely used in Russian, although the 12-hour clock is also common, particularly in less formal situations.

Ako sa opýtať na čas

сколько времени?what's the time?
который час?what's the time?
скажите, пожалуйста, сколько времени?could you tell me the time, please?
не подскажете который час?do you happen to have the time?
вы знаете сколько сейчас времени?do you know what time it is?

Ako vyjadriť čas

сейчас ...it's ...
ровно ...
примерно ...
почти ...
немного больше, чем ...
час
два часа
три часа
четыре часа
пять часов
шесть часов
семь часов
восемь часов
девять часов
десять часов
одиннадцать часов
двенадцать часов
четверть второго
четверть третьего
половина второго
половина третьего
без четверти два
без четверти три
пять минут второго
десять минут второго
двадцать минут второго
двадцать пять минут второго
sound

Všetky ruské frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.