Čísla

Naučte sa, ako po rusky povedať čísla.

Základné číslovky

нольnula
один (одна, одно) or разjeden; jedna
дваdva
триtri
четыреštyri
пятьpäť
шестьšesť
семьsedem
восемьosem
девятьdeväť
десятьdesať
одиннадцатьjedenásť
двенадцатьdvanásť
тринадцатьtrinásť
четырнадцатьštrnásť
пятнадцатьpäťnásť
шестнадцатьšestnásť
семнадцатьsedemnásť
восемнадцатьosemnásť
девятнадцатьdevätnásť
двадцатьdvadsať
двадцать одинdvadsať jeden; dvadsať jedna
двадцать дваdvadsať dva
двадцать триdvadsať tri
etc
тридцатьtridsať
сорокštyridsať
пятьдесятpäťdesiat
шестьдесятšesťdesiat
семьдесятsedemdesiat
восемьдесятosemdesiat
девяностоdeväťdesiat
стоsto
двестиdvesto
тристаtristo
тысячаtisíc
две тысячиdvetisíc
три тысячиtritisíc
миллионmilión
миллиардbilión

Radové číslovky

первыйprvý
второйdruhý
третийtretí
четвёртыйštvrtý
пятыйpiaty
шестойšiesty
седьмойsiedmy
восьмойôsmy
девятыйdeviaty
десятыйdesiaty
одиннадцатыйjedenásty
двенадцатыйdvanásty
тринадцатыйtrinásty
четырнадцатыйštrnásty
пятнадцатыйpätnásty
шестнадцатыйšestnásty
семнадцатыйsedemnásty
восемнадцатыйosemnásty
девятнадцатыйdevätnásty
двадцатыйdvadsiaty
sound

Všetky ruské výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.