Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po rusky.

Základné číslovky

нольnula
один (одна, одно) or разjeden; jedna
дваdva
триtri
четыреštyri
пятьpäť
шестьšesť
семьsedem
восемьosem
девятьdeväť
десятьdesať
одиннадцатьjedenásť
двенадцатьdvanásť
тринадцатьtrinásť
четырнадцатьštrnásť
пятнадцатьpäťnásť
шестнадцатьšestnásť
семнадцатьsedemnásť
восемнадцатьosemnásť
девятнадцатьdevätnásť
двадцатьdvadsať
двадцать одинdvadsať jeden; dvadsať jedna
двадцать дваdvadsať dva
двадцать триdvadsať tri
etc
тридцатьtridsať
сорокštyridsať
пятьдесятpäťdesiat
шестьдесятšesťdesiat
семьдесятsedemdesiat
восемьдесятosemdesiat
девяностоdeväťdesiat
стоsto
двестиdvesto
тристаtristo
тысячаtisíc
две тысячиdvetisíc
три тысячиtritisíc
миллионmilión
миллиардbilión
sound

Všetky ruské výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom