Kompas

Naučte sa po rusky pomenovať smery kompasu.

северsever
северо-востокseverovýchod
востокvýchod
юго-востокjuhovýchod
югjuh
юго-западjuhozápad
западzápad
северо-западseverozápad

Iné užitočné slová

картаmapa
компасkompas
читать с компасаorientovať sa pomocou kompasu
sound

Všetky ruské výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.