Kompas

Naučte sa po rusky pomenovať smery kompasu.

северsever
северо-востокseverovýchod
востокvýchod
юго-востокjuhovýchod
югjuh
юго-западjuhozápad
западzápad
северо-западseverozápad
sound

Všetky ruské výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.