Koľko je hodín

Naučte sa, ako po taliansky vyjadriť čas.

V taliančine sa na vyjadrenie, koľko je hodín, obvykle používa 12-hodinový formát času. 24-hodinový formát sa väčšinou používa v cestovných poriadkoch.

Ako sa opýtať na čas

che ore sono?what's the time?
che ora è?what's the time?
mi può dire l'ora, per favore?could you tell me the time, please? (polite)
sa per caso che ore sono?do you happen to have the time? (polite)
sa che ora è?do you know what time it is? (polite)

Ako vyjadriť čas

è …it's ... (the singular form, used when the hour part of the time is one o'clock, as well as at noon and midnight)
sono …it's ... (the plural form, used for all other times)
esattamente ...
all'incirca ...
quasi ...
appena passata ...
appena passate ...
l'una
le due
l'una e un quarto
le due e un quarto
l'una e mezza
le due e mezza
un quarto alle due
un quarto alle tre
l'una e cinque
l'una e dieci
l'una e venti
l'una e venticinque
cinque alle due
dieci alle due
venti alle due
venticinque alle duetwenty-five to two
dieci e quindici
dieci e trenta
dieci e quarantacinque
dieci del mattino
sei di sera
mezzogiorno
mezzanotte

Po taliansky môžete povedať, koľko je hodín, aj tak, že najprv poviete hodinu a potom minúty, pričom v prípade potreby môžete ešte dodať di mattina (od 5.00 hod. do 12.00 hod.), di pomeriggio (od 12.00 hod. do 18.00 hod.), di sera (od 18.00 hod. do 0.00 hod.) alebo di notte (od 0.00 hod. do 5.00 hod.), napríklad:

11.47 di mattina11.47am
14.13 di sera2.13pm

Hodiny

il mio orologio va ...my watch is ...
avanti
indietro
quell'orologio va un po' ...that clock's a little ...
avanti
indietro
sound

Všetky talianske frázy na tejto stránke sú ozvučené – jednoducho kliknite na vybranú frázu.