Na pošte

Nasledujúce talianske frázy vám pomôžu keď budete potrebovať na pošte kúpiť známky, poslať list alebo nejakú inú službu.

mi da una busta, per favore?
mi da una confezione di buste, per favore?
una busta, per favore
una confezione di buste, per favore
un francobollo per l'Inghilterra, per favore
due francobolli per l'Inghilterra, per favore
dov'è la cassetta delle lettere?kde je poštová schránka?