Na pošte

Nasledujúce talianske frázy vám pomôžu, keď si budete potrebovať na pošte kúpiť známky, poslať list alebo využiť nejakú inú službu.

mi da una busta, per favore?
mi da una confezione di buste, per favore?
una busta, per favore
una confezione di buste, per favore
un francobollo per l'Inghilterra, per favore
due francobolli per l'Inghilterra, per favore
dov'è la cassetta delle lettere?kde je poštová schránka?
devo mandare questa lettera in ...
devo mandare questa cartolina in ...
devo mandare questo pacco in ...
Inghilterra