Počasie

Tu sú niektoré talianske frázy o počasí.

che tempo fa?aké je počasie?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendoje prší
sta nevicandoje sneží
c'è molto ventoje veterno
è umido
fa caldoje teplo
fa freddoje zima
è molto caldo
è molto freddo