Počasie

Here are some Italian phrases you can use when talking about the weather.

che tempo fa?aké je počasie?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendoje prší
sta nevicandoje sneží
c'è molto ventoje veterno
è umido