Čísla

Naučte sa, ako po taliansky povedať čísla.

Základné číslovky

zeronula
unojeden; jedna
duedva
tretri
quattroštyri
cinquepäť
seišesť
settesedem
ottoosem
novedeväť
diecidesať
undicijedenásť
dodicidvanásť
tredicitrinásť
quattordicištrnásť
quindicipäťnásť
sedicišestnásť
diciassettesedemnásť
diciottoosemnásť
diciannovedevätnásť
ventidvadsať
ventunodvadsaťjeden; dvadsaťjedna
ventiduedvadsaťdva
ventitredvadsaťtri
ventiquattrodvadsaťštyri
venticinquedvadsaťpäť
ventiseidvadsaťšesť
ventisettedvadsaťsedem
ventottodvadsaťosem
ventinovedvadsaťdeväť
trentatridsať
trentunotridsaťjeden
trentaduetridsaťdva
trentatretridsaťtri
trentaquattrotridsaťštyri
trentacinquetridsaťpäť
trentaseitridsaťšesť
trentasettetridsaťsedem
trentottotridsaťosem
trentanovetridsaťdeväť
quarantaštyridsať
quarantunoštyridsaťjeden
quarantadueštyridsaťdva
quarantatreštyridsaťtri
cinquantapäťdesiat
sessantašesťdesiat
settantasedemdesiat
ottantaosemdesiat
novantadeväťdesiat
centosto
centounosto jeden; sto jedna
duecentodvesto
trecentotristo
milletisíc
duemiladvetisíc
tremilatritisíc
un milionemilión
un miliardobilión

Opakovanie

una voltajedenkrát / (jeden) raz
due voltedvakrát / dva razy
tre voltetrikrát / tri razy
quattro volteštyrikrát / štyri razy
cinque voltepäťkrát

Radové číslovky

primoprvý
secondodruhý
terzotretí
quartoštvrtý
quintopiaty
sestošiesty
settimosiedmy
ottavoôsmy
nonodeviaty
decimodesiaty
undicesimojedenásty
dodicesimodvanásty
tredicesimotrinásty
quattordicesimoštrnásty
quindicesimopätnásty
sedicesimošestnásty
diciassettesimosedemnásty
diciottesimoosemnásty
diciannovesimodevätnásty
ventesimodvadsiaty
ventunesimodvadsiaty prvý
ventiduesimodvadsiaty druhý
ventitreesimodvadsiaty tretí
trentesimotridsiaty
quarantesimoštyridsiaty
cinquantesimopäťdesiaty
sessantesimošesťdesiaty
settantesimosedemdesiaty
ottantesimoosemdesiaty
novantesimodeväťdesiaty
centesimostý

Iné užitočné slová

circa alebo approssimativamenteokolo alebo zhruba
oltre alebo più diviac alebo viac ako
sotto alebo meno dipod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky talianske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.