Kompas

Naučte sa po taliansky pomenovať smery kompasu.

nordsever
nord-estseverovýchod
estvýchod
sud-estjuhovýchod
sudjuh
sud-ovestjuhozápad
ovestzápad
nord-ovestseverozápad
sound

Všetky talianske výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.