Kompas

Naučte sa po taliansky pomenovať smery kompasu.

nordsever
nord-estseverovýchod
estvýchod
sud-estjuhovýchod
sudjuh
sud-ovestjuhozápad
ovestzápad
nord-ovestseverozápad

Iné užitočné slová

mappamapa
bussolakompas
leggere una bussolaorientovať sa pomocou kompasu
sound

Všetky talianske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.