Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po nemecky.

Základné číslovky

nullnula
einsjeden; jedna
zweidva
dreitri
vierštyri
fünfpäť
sechsšesť
siebensedem
achtosem
neundeväť
zehndesať
elfjedenásť
zwölfdvanásť
dreizehntrinásť
vierzehnštrnásť
fünfzehnpäťnásť
sechzehnšestnásť
siebzehnsedemnásť
achtzehnosemnásť
neunzehndevätnásť
zwanzigdvadsať
einundzwanzigdvadsať jeden; dvadsať jedna
zweiundzwanzigdvadsať dva
dreiundzwanzigdvadsať tri
dreißigtridsať
vierzigštyridsať
fünfzigpäťdesiat
sechzigšesťdesiat
siebzigsedemdesiat
achtzigosemdesiat
neunzigdeväťdesiat
einhundertsto
einhundertundeinssto jeden; sto jedna
zweihundertdvesto
dreihunderttristo
eintausendtisíc
zweitausenddvetisíc
dreitausendtritisíc
eine Millionmilión
eine Milliardebilión

Radové číslovky

ersteprvý
zweitedruhý
drittetretí
vierteštvrtý
fünftepiaty
sechstešiesty
siebtesiedmy
achteôsmy
neuntedeviaty
zehntedesiaty
elftejedenásty
zwölftedvanásty
dreizehntetrinásty
vierzehnteštrnásty
fünfzehntepätnásty
sechzehntešestnásty
siebzehntesedemnásty
achtzehnteosemnásty
neunzehntedevätnásty
zwanzigstedvadsiaty
einundzwanzigstedvadsiaty prvý
zweiundzwanzigstedvadsiaty druhý
dreiundzwanzigstedvadsiaty tretí
sound

Všetky nemecké výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.