Ernest Perepeczo

Ernest Perepeczo

Jazyky

Jazyky, ktoré ovládam:

Učím sa po: