Koľko je hodín

Naučte sa, ako po nemecky vyjadriť čas.

V nemčine sa často používa 24-hodinový formát udávania času, hoci bežne sa stretnete aj s 12-hodinovým formátom, zvlášť v menej formálnych situáciách.

Ako sa opýtať na čas

wie spät ist es?koľko je hodín?
wieviel Uhr ist es?koľko je hodín?
können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?mohli by ste mi, prosím, povedať koľko je hodín?
wissen Sie zufällig, wie spät es ist?neviete náhodou koľko je hodín?
wissen Sie, wie spät es ist?viete koľko je hodín?

Ako vyjadriť čas

es ist ...
genau ...
ungefähr ...
fast ...
kurz nach ...
ein Uhr
zwei Uhr
viertel nach eins
viertel nach zwei
halb zwei
halb drei
viertel vor zwei
viertel vor drei
fünf nach eins
zehn nach zwei
zwanzig nach eins
fünf vor halb zwei
fünf vor zwei
zehn vor zwei
zwanzig vor zwei
fünf nach halb zwei
zehn Uhr morgens
sechs Uhr abends
Mittag
Mitternacht

Po nemecky môžete povedať, koľko je hodín, aj tak, že najprv poviete hodinu, za ňou slovíčko Uhr a následne minúty, napríklad:

zehn Uhr zweiundvierzig
fünfzehn Uhr siebzehn

Hodiny

meine Uhr geht ...
vor
nach
diese Uhr geht ein bisschen ...
vor
nach
sound

Všetky nemecké frázy na tejto stránke sú ozvučené – jednoducho kliknite na vybranú frázu.