Služby a opravy

Ak niečo budete potrebovať opraviť alebo zaniesť do čistiarne, tieto frázy sa vám určite zídu.

Všeobecné opravy

do you know where I can get my … repaired? viete kde by mi vedeli praviť moje / môj …?
phone telefón
watch hodinky
camera fotoaparát
shoes topánky
the screen’s broken displej je pokazený
there's something wrong with … niečo nie je v poriadku s …
my watch mojimi hodinkami
this radio týmto rádiom
do you do … repairs? opravujete …?
television televízory
computer počítače
laptop laptopy
how much will it cost? koľko to bude stáť?
when will it be ready? kedy to bude hotové?
how long will it take? koľko to bude trvať?
I can do it straight away môžem to spraviť na počkanie
it'll be ready … bude to hotové …
by tomorrow do zajtra
next week budúci týždeň
I won't be able to do it for at least two weeks budem to môcť urobiť až o dva týždne
are you able to repair it? budete to vedieť opraviť?
we can't do it here u nás to nebudeme vedieť opraviť
we're going to have to send it back to the manufacturers musíme to poslať späť výrobcovi
it's not worth repairing neoplatí sa to opravovať
my watch has stopped zastali mi hodinky
can I have a look at it? môžem sa na to pozrieť?
I think it needs a new battery myslím, že potrebujú novú baterku
I've come to collect my … prišiel / prišla som si vyzdvihnúť svoje / svoj …
watch hodinky
computer počítač

Fotoateliér

could you print the photos on this memory card for me? mohli by ste mi prosím vytlačiť fotky z tejto pamäťovej karty
could you print the photos on this memory stick for me? mohli by ste mi prosím vytlačiť fotky z tohto USB kľúča?
would you like matt or gloss prints? chceli by ste matné alebo lesklé?
what size prints would you like? akú veľkosť fotiek si želáte?

V čistiarni

could I have this suit cleaned? chcel by som si dať vyčistiť tento oblek
how much do you charge for a shirt? koľko stojí vyčistenie košele?

Nasledujú frázy, ktoré sa vám budú hodiť keď si budete chcieť dať upraviť nohavice. Zapamätajte si, že jeden palec (inch) je o niečo viac ako 2,5 cm.

could you take these trousers up an inch? mohli by ste mi skrátiť tieto nohavice o palec?
could you take these trousers down an inch? mohli by ste mi predĺžiť tieto nohavice o palec?
could you take these trousers in an inch? mohli by ste mi tieto nohavice skrátiť o palec
could you take these trousers out two inches? mohli by ste mi tieto nohavice predĺžiť o dva palce?

Opravy topánok a rezanie kľúčov

could I have these shoes repaired? mohli by ste mi opraviť tieto topánky?
could you put new … on these shoes for me? mohli by ste mi dať nové … na tieto topánky?
heels opätky
soles podošvy
could I have this key cut? mohli by ste mi spraviť kópiu z tohto kľúča?
could I have these keys cut? mohli by ste mi spraviť kópie z týchto kľúčov?
I'd like one copy of each of these, please potrebuje jednu kópiu z každého z týchto kľúčov, prosím
could I have a key ring? mohol / mohla by som dostať krúžok na kľúče?
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom