Anglické frázy

V tejto časti nájdete anglické frázy týkajúce sa širokého spektra každodenných situácii.