Anglické frázy

V tejto časti nájdete anglické frázy týkajúce sa širokého spektra každodenných situácii. Frázy boli vybrané tak, aby odrážali moderný hovorový anglický jazyk. V prípade, že máte nápad na ďaľšie frázy, alebo ak ste našli chybu, prosím napíšte nám!

Základné frázy
Zaužívané výrazy

V prípade nebezpečenstva

Všeobecná konverzácia
Zoznamovanie
Jazyky a komunikácia
Rodina a vzťahy
Záujmy
Zamestnanie
Vzdelanie
Náboženstvo
Randenie a romantika
Dohodnutie si stretnutia

Výrazy o čase
Ako vyjadriť čas
Dátum

Počasie

Doma
Zabávanie hostí

Related pages

English vocabulary