Mesiace a ročné obdobia

Naučte sa anglické názvy mesiacov a ročných období. Všimnite si, že názvy mesiacov sa píšu s veľkým začiatočným písmenom.

Mesiace

January január
February február
March marec
April apríl
May máj
June jún
July júl
August august
September september
October október
November november
December december
in January v januári
in February vo februári
in March v marci
in April v apríli
in May v máji
in June v júni
in July v júli
in August v auguste
in September v septembri
in October v októbri
in November v novembri
in December v decembri

Ročné obdobia

spring jar
summer leto
autumn (v americkej angličtine: fall) jeseň
winter zima
in spring na jar
in summer v lete
in autumn (v americkej angličtine: in fall) na jeseň
in winter v zime
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.