Opis človeka

Here are some English words you can use when describing someone's appearance or personality, as well as some words for different feelings.

Telesné vlastnosti

tall vysoký / vysoká
short nízky / nízka
slim štíhly / štíhla
thin chudý / chudá
fat tučný / tučná
obese obézny / obézna
well-built dobre stavaný / stavaná
overweight má nadváhu
medium height stredne vysoký / vysoká
well-dressed dobre oblečený / oblečená
smart
scruffy
good-looking dobre vyzerajúci / vyzerajúca
attractive atraktívny / atraktívna
beautiful krásny / krásna
pretty krásny / krásna
handsome pekný (muž)
ugly škaredá / škaredý
old starý / stará
young mladý / mladá
middle-aged v strednom veku
bald plešivý / plešivá
bald-headed plešivý / plešivá
beard brada
moustache fúzy
long hair dlhé vlasy
short hair krátke vlasy
straight hair rovné vlasy
curly hair kučeravé vlasy
fair-haired svetlovlasý / svetlovlasá
blond-haired alebo blonde-haired plavovlasý / plavovlasá
brown-haired hnedovlasý / hnedovlasá
dark-haired čiernovlasý / čiernovlasá
ginger-haired ryšavý / ryšavá
blonde blondín / blondína
brunette brunet / brunetka
redhead červenovlasý / červenovlasá

Pocity

happy šťastný / šťastná
sad smutný / smutná
miserable mrzutý / mrzutá
worried ustarostený / ustarostená
depressed mať depresiu
excited vzrušený / vzrušená
bored znudený / znudená
fed up mať všetkého dosť
pleased byť rád
delighted odľahlo mi
surprised prekvapený / prekvapená
astonished užasnutý / užastnutá
disappointed sklamaný / sklamaná
enthusiastic entuziastický / entuziastická
relaxed uvoľnený / uvoľnená
stressed v strese
anxious bojazlivý / bojazlivá
tired unavený / unavená
weary ukonaný / ukonaná
exhausted vyčerpaný / vyčerpaná
annoyed
angry nahnevaný / nahnevaná
furious zúrivý / zúrivá
livid rozčúlený / rozčúlená
disgusted znechutený / znechutená

Povahové vlastnosti

confident sebaistý / sebaistá
sensitive citlivý
calm pokojný
hot-headed s "horúcou hlavou"
impulsive impulzívny / impulzívna
cheerful veselý / veselá
generous veľkodušný / veľkodušná
kind láskavý / láskavá
mean zlomyseľný / zlomyseľná
crazy bláznivý / bláznivá
sensible rozumný / rozumná
serious vážny / vážna
honest úprimný / úprimná
dishonest neúprimný / neúprimná
good-humoured so zmyslom pre humor
bad-tempered výbušný / výbušná
moody náladový / náladová
hard-working ťažko pracujúci / pracujúca
lazy lenivý / lenivá
clever šikovný / šikovná
intelligent inteligentný / inteligentná
unintelligent
arrogant arogantný / arogantná
snobbish snobský / snobská
happy šťastný / šťastná
unhappy nešťastný / nešťastná
stupid hlúpy / hlúpa
outgoing
cautious obozretný / obozretná
adventurous dobrodružný / dobrodružná
shy hanblivý / hanblivá
introverted introvertný / introvertná
extroverted extrovertný / extrovertná
easy-going bezrstarostný / bezstarostná (človek, s ktorým sa ľahko vychádza)
rude drzý / drzá
bad-mannered bez dobrých spôsobov
impolite neslušný / neslušná
emotional emocionálny / emocionálna
polite slušný / slušná
funny smiešny (vtipný) / smiešna (vtipná)
witty vtipný / vtipná
boring nudný / nudná
patient trpezlivý / trpezlivá
impatient netrpezlivý / netrpezlivá
sophisticated sofistikovaný / sofistikovaná
crude
cheeky
friendly priateľský / priateľská
unfriendly nepriateľský / nepriateľská
conceited
modest skromný / skromná
brave odvážny / odvážna
cowardly
absent-minded
talented talentovaný / talentovaná
obedient poslušný / poslušná
disobedient neposlušný / neposlušná
principled principiálny / principiálna
corrupt skorumpovaný / skorumpovaná
unscrupulous bez škrupulí
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom