Opis človeka

Tu je niekoľko anglických slov, ktoré môžete použiť pri opisovaní vzhľadu alebo osobnosti nejakého človeka, ako aj slov vyjadrujúcich rôzne pocity.

Telesné črty

tall vysoký
short nízky
slim štíhly
thin chudý
fat tučný
obese obézny
well-built dobre stavaný
overweight má nadváhu
medium height stredne vysoký
well-dressed dobre oblečený
smart elegantný
scruffy zanedbaný
good-looking dobre vyzerajúci
attractive atraktívny
beautiful krásny
pretty pekná (žena)
handsome pekný (muž)
ugly škaredý
old starý
young mladý
middle-aged v strednom veku
bald plešivý
bald-headed plešivý
beard brada
moustache fúzy
long hair dlhé vlasy
short hair krátke vlasy
straight hair rovné vlasy
curly hair kučeravé vlasy
fair-haired svetlovlasý
blond-haired alebo blonde-haired plavovlasý
brown-haired hnedovlasý
dark-haired čiernovlasý
ginger-haired ryšavý
blonde blondín/blondína
brunette brunet/brunetka
redhead ryšavec/červenovláska

Pocity

happy šťastný
sad smutný
miserable mrzutý
worried ustarostený
depressed deprimovaný
excited vzrušený
bored znudený
fed up znechutený
pleased potešený
delighted nadšený
surprised prekvapený
astonished užasnutý
disappointed sklamaný
enthusiastic entuziastický
relaxed uvoľnený
stressed napätý
anxious úzkostlivý
tired unavený
weary ustatý
exhausted vyčerpaný
annoyed otrávený
angry nahnevaný
furious rozčúlený
livid rozzúrený
disgusted znechutený

Povahové vlastnosti

confident sebaistý
sensitive citlivý
calm pokojný
hot-headed s „horúcou hlavou‟
impulsive impulzívny
cheerful veselý
generous veľkodušný
kind láskavý
mean zlomyseľný
crazy bláznivý
sensible rozumný
serious vážny
honest úprimný
dishonest neúprimný
good-humoured dobromyseľný
bad-tempered mrzutý
moody náladový
hard-working ťažko pracujúci
lazy lenivý
clever šikovný
intelligent inteligentný
unintelligent neinteligentný
arrogant arogantný
snobbish snobský
happy šťastný
unhappy nešťastný
stupid hlúpy
outgoing spoločenský
cautious obozretný
adventurous dobrodružný
shy hanblivý
introverted introvertný
extroverted extrovertný
easy-going bezstarostný (človek, s ktorým sa ľahko vychádza)
rude neslušný
bad-mannered nevychovaný
impolite nezdvorilý
emotional emocionálny
polite slušný
funny vtipný
witty duchaplný
boring nudný
patient trpezlivý
impatient netrpezlivý
sophisticated sofistikovaný
crude hrubý
cheeky drzý
friendly priateľský
unfriendly nepriateľský
conceited nafúkaný
modest skromný
brave odvážny
cowardly zbabelý
absent-minded roztržitý
talented talentovaný
obedient poslušný
disobedient neposlušný
principled zásadový
corrupt skorumpovaný
unscrupulous bez škrupulí
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.