Rodina

Tu sú niektoré anglické slová vzťahujúce sa k rodine, vrátane názvov členov rodiny, slov opisujúcich rodinný stav a zopár slov týkajúcich sa svadby.

Členovia rodiny

father (familiarly called dad) otec
mother (familiarly called mum) matka
son syn
daughter dcéra
parent rodič
child (množné číslo: children) dieťa
husband manžel
wife manželka
brother brat
sister sestra
uncle strýko / ujo
aunt teta
nephew synovec
niece neter
cousin bratranec / sesternica
grandmother (familiarly called granny or grandma) stará mama
grandfather (familiarly called granddad or grandpa) starý otec
grandparents starí rodičia
grandson vnuk
granddaughter vnučka
grandchild (množné číslo: grandchildren) vnúča
boyfriend priateľ / frajer
girlfriend priateľka / frajerka
partner partner / partnerka
fiancé snúbenec
fiancée snúbenica
godfather krstný otec
godmother krstná mama
godson krstný syn
goddaughter krstná dcéra
stepfather nevlastný otec
stepmother nevlastná matka
stepson nevlastný syn
stepdaughter nevlastná dcéra
stepbrother nevlastný brat
stepsister nevlastná sestra
half-sister polovičná sestra
half-brother polovičný brat

Manželova / manželkina rodina

mother-in-law svokra
father-in-law svokor
son-in-law zať
daughter-in-law nevesta
sister-in-law švagriná
brother-in-law švagor

Iné slová týkajúce sa rodiny

relation alebo relative príbuzenstvo alebo príbuzný
twin dvojča
to be born narodiť sa
to die zomrieť
to get married oženiť sa / vydať sa
to get divorced rozviesť sa
to adopt adoptovať si
adoption adopcia
adopted adoptovaný / adoptovaná
only child jedináčik
single parent rodič, ktorý vychováva dieťa / deti sám
single mother slobodná matka
infant dojča
baby bábätko
toddler batoľa

Stav

single slobodný / slobodná
engaged zasnúbený / zasnúbená
married ženatý / vydatá
separated odlúčený / odlúčená
divorced rozvedený / rozvedená
widow vdova
widower vdovec

Svadby

marriage manželstvo
wedding svadba
bride nevesta
bridegroom ženích
best man prvý družba
bridesmaid družička
wedding day svadobný deň
wedding ring obrúčka
wedding cake svadobná torta
wedding dress svadobné šaty
honeymoon medové týždne / svadobná cesta
anniversary alebo wedding anniversary výročie / výročie svadby
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.