Rodina a vzťahy

Nasledujú užitočné nemecké frázy o rodine a vzťahoch. Naučte sa, ako hovoriť o svojich bratoch a sestrách, deťoch, ďalších členoch rodiny, ako aj o sebe.

hast du Geschwister?máš bratov alebo sestry?
ja, ich habe ... Brüder und ... Schwestern
nein, ich bin Einzelkindnie, som jedináčik
hast du einen Freund?máš priateľa?
hast du eine Freundin?máš priateľku?
bist du verheiratet?si ženatý/vydatá?
bist du Single?si slobodný/slobodná?
bist du mit jemandem zusammen?chodíš s niekým?
ich bin ...
Single
verlobt
verheiratet
geschieden
verwitwet / Witwe
verwitwet / Witwer
ich bin mit jemandem zusammenchodím s niekým
ich lebe getrenntsom odlúčený/odlúčená
hast du Kinder?máš deti?
yes, I've got ...
einen Jungen und ein Mädchen
ein kleines Baby
drei Kinder
ich habe keine Kindernemám deti