Poľština

O poľštine

Poľština je úradným jazykom Poľska a pre 45 miliónov ľudí je materinským jazykom. Väčšina z nich žije v Poľsku, ale významné množstvo žije i v Bielorusku, Ukrajine, Litve a v emigrantských komunitách po celom svete.

Poľština je západoslovanský jazyk, v tej istej skupine ako čeština a slovenčina.

Prečo sa teda učiť po poľsky?

Cestovanie
Poľsko je krásna krajina hodná návštevy. Istá znalosť poľštiny bude určite ocenená a urobí vašu návštevu ešte príjemnejšou.

Priateľstvo a vzťahy
Odkedy je Poľsko členom Európskej únie, veľa Poliakov sa presťahovalo do iných krajín za prácou, čo vytvorilo viac príležitostí na sociálne interakcie. Ak viete po poľsky, môžete sa ľahšie integrovať s rodinnými príslušníkmi vašich poľských priateľov, ktorí možno iným jazykom nehovoria.

Ďalšie jazyky