Ruština

This site contains a wide range of materials to help you learn Russian. Pick up some basic phrases, expand your vocabulary, or find a language partner to practise with.

O ruštine

Ruština je národným jazykom Ruska a pre zhruba 150 miliónov ľudí žijúcich najmä v Rusku je ich materinským jazykom.

Je taktiež materinským jazykom významnej menšiny žijúcej v bývalých členských krajinách Sovietskeho zväzu, najmä pobaltských štátov ako Lotyšsko, Estónsko a Litva. Je tiež druhým jazykom pre ľudí krajín bývalého Sovietskeho zväzu, kde bola pred rozpadom povinným vyučovacím jazykom.

Spolu s ukrajinčinou a bieloruštinou patrí k východnej vetve slovanských jazykov. Je písaná v azbuke, ktorá pozostáva z 33 písmen.


Nizhny Novgorod, Russia

So why learn Russian?

Obchod
Rusko je významná ekonomická veľmoc s veľkými minerálnymi a energetickými zdrojmi a rýchlo rastúcou trhovou ekonomikou.

Literatúra
Má preslávenú literatúru, ktorá prekvitala v 19. storočí zásluhou Tolstoja, Dostojevského, Puškina a Čechova.

Cestovanie
Ako materinským alebo ako druhým jazykom sa ňou hovorí vo veľa východoeurópskych krajinách a môže byť veľmi užitočná ak práve nehovoríte jazykom tej-ktorej krajiny.