Ako vyjadriť čas

Naučte sa ako vyjadriť čas po anglicky.

V angličtine sa čas zvyčajne vyjadruje v 12-hodinovej forme. 24-hodinová forma sa využíva iba v cestovných poriadkoch.

Ako sa opýtať na čas

what's the time? koľko je hodín?
what time is it? koľko je hodín?
could you tell me the time, please? mohli by ste mi, prosím, povedať koľko je hodín?
do you happen to have the time? neviete náhodou koľko je hodín?
do you know what time it is? viete koľko je hodín?

Ako vyjadriť čas

it's … je / sú …
exactly ... presne ...
about ... okolo ...
almost ... takmer ...
just gone ... po ...
one o'clock jedna hodina
two o'clock dve hodiny
three o'clock tri hodiny
four o'clock štyri hodiny
five o'clock päť hodín
six o'clock šesť hodín
seven o'clock sedem hodín
eight o'clock osem hodín
nine o'clock deväť hodín
ten o'clock desať hodín
eleven o'clock jedenásť hodín
twelve o'clock dvanásť hodín
quarter past … štvrť na …
one dve
two tri
three štyri
half past … pol …
one druhej
two tretej
three štvrtej
quarter to … trištvrte na …
one jednu
two dve
three tri
five past one päť minút po jednej
ten past one desať minút po jednej
twenty past one dvadsať minút po jednej / jedna dvadsať
twenty-five past one jedna dvadsaťpäť
five to two o päť dve
ten to two o desať dve
twenty to two o dvadsať minúť dve
twenty-five to two o dvadsaťpäť minút budú dve / pol druhej aj päť minút
ten fifteen desať pätnásť
ten thirty desať tridsať
ten forty-five desať štyridsaťpäť
ten am desať
six pm šesť
noon alebo midday poludnie
midnight polnoc

Tiež je možné vyjadriť čas v angličtine tak, že najprv sa uvedie hodina potom minúty a skratka am (doobeda) alebo pm (poobede), ak treba, napr.

11.47am 11.47 ráno
2.13pm 2.13 poobede

Hodiny

my watch is … moje hodinky idú …
fast popredu
slow pozadu
that clock's a little … tie hodiny idú trošku …
fast popredu
slow pozadu
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.