Nakupovanie

Nasledujú anglické frázy, ktoré vám pomôžu pri nakupovaní a taktiež niekoľko nápisov, ktoré môžte uviedieť.

Otváracie hodiny

what times are you open? aké máte otváracie hodiny?
we're open from 9am to 5pm, Monday to Friday máme otvorené od 9.00 do 17.00, pondelok až piatok
we're open from 10am to 8pm, seven days a week máme otvorené od 10.00 do 20.00, sedem dní v týždni
are you open on …? máte otvorené v …?
Saturday sobotu
Sunday nedeľu
what time do you close? o koľkej zatvárate?
what time do you close today? o koľkej dnes zatvárate?
what time do you open tomorrow? o koľkej otvárate zajtra?

Vyberanie tovaru

can I help you? pomôžem vám?
I'm just browsing, thanks ja sa len pozerám, ďakujem
how much is this? koľko to stojí?
how much are these? koľko tieto stoja?
how much does this cost? koľko to stojí?
how much is that … in the window? koľko stojí tá … vo výklade?
lamp lampa
that's cheap to je lacné
that's good value to sa oplatí
that's expensive to je drahé
do you sell …? predávate …?
stamps známky
do you have any …? máte …?
postcards pohľadnice
sorry, we don't sell them je mi ľúto, to nedržíme
sorry, we don't have any left je mi ľúto, minuli sa
I'm looking for … hľadám …
the shampoo šampón
a birthday card pohľadnice k narodeninám
could you tell me where the … is? môžte mi povedať kde nájdem …?
washing up liquid prostriedok na umývanie riadu
where can I find the …? kde nájdem …?
toothpaste zubnú pastu
have you got anything cheaper? máte aj lacnejšie?
it's not what I'm looking for nie je to to, čo hľadám
do you have this item in stock? máte túto vec na sklade?
do you know anywhere else I could try? viete kde by som ešte mohol / mohla skúsiť?
does it come with a guarantee? je na to záruka?
it comes with a one year guarantee je na to záruka jeden rok
do you deliver? robíte donášky?
I'll take it zoberiem si to
I'll take this zoberiem si toto
anything else? ešte niečo?
would you like anything else? želáte si ešte niečo?

Platenie

are you in the queue? ste v rade?
next, please! ďalší, prosím!
do you take credit cards? beriete kreditné karty?
I'll pay in cash budem platiť v hotovosti
I'll pay by card budem platiť kartou
could I have a receipt, please? môžem dostať potvrdenku, prosím?
would you be able to gift wrap it for me? mohli by ste mi to prosím zabaliť do darčekového balenia?
would you like a bag? želáte si tašku?

Reklamácie a sťažnosti

I'd like to return this chcel / chcela by som toto vrátiť
I'd like to change this for a different size chcel / chcela by som toto vymeniť za inú veľkosť
it doesn't work nefunguje to
it doesn't fit nesedí to
could I have a refund? môžem dostať naspäť peniaze?
have you got the receipt? máte potvrdenku?
could I speak to the manager? môžem hovoriť s vedúcim?

Nápisy, ktoré môžte vidieť

Open Otvorené
Closed Zatvorené
Open 24 hours a day Otvorené 24 hodín denne
Special offer Špeciálna ponuka
Sale Výpredaj
Clearance sale Výpredaj
Closing down sale Predajňa sa ruší – výpredaj
Good value Kvalita za dobrú cenu
Buy 1 get 1 free Kúp dve za cenu jedného
Buy 1 get 1 half price Kúp jedno a druhé máš za polovicu
Reduced to clear Výpredaj
Half price Polovičná cena
Out to lunch Som na obede
Back in 15 minutes Vrátim sa o 15 minút
Shoplifters will be prosecuted Zlodeji budú potrestaní

Použitie kreditnej karty

Enter your PIN Vložte svoj PIN
Please wait Prosím, čakajte
Remove card Vyberte kartu
Signature Podpis
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom