Počasie

Briti sa obzvlášť radi rozprávajú o počasí! Prinášame vám zbierku fráz a slovných spojení, ktoré sa vám budú určite hodiť.

Poveternostné podmienky

what's the weather like? aké je počasie?
it's … je …
sunny slnečno
cloudy zamračené
windy veterno
foggy hmlisto
stormy búrkové počasie
it's … je …
raining prší
hailing padajú krúpy
snowing sneží
what a nice day! aký pekný deň!
what a beautiful day! aký krásny deň!
it's not a very nice day dnes nie je veľmi pekne
what a terrible day! aký škaredý deň!
what miserable weather! aké hrozné počasie!
it's starting to rain začína pršať
it's stopped raining prestalo pršať
it's pouring with rain leje
it's raining cats and dogs leje ako z krhly
the weather's fine je pekné počasie
the sun's shining svieti slnko
there's not a cloud in the sky na oblohe niet jediného obláčika
the sky's overcast obloha je zamračená
it's clearing up vyjasňuje sa
the sun's come out vyšlo slnko
the sun's just gone in slnko práve zašlo
there's a strong wind je silný vietor
the wind's dropped vietor ustal
that sounds like thunder znie to ako hrmenie
that's lightning blýska sa
we had a lot of heavy rain this morning dnes ráno bol silný dážď
we haven't had any rain for a fortnight už dva týždne nepršalo

Teploty

what's the temperature? koľko je stupňov?
it's 22°C je 22°C
temperatures are in the mid-20s je okolo 25 stupňov
what temperature do you think it is? čo myslíš, koľko je stupňov?
probably about 30°C asi okolo 30°C
it's … je …
hot teplo
cold zima
baking hot horúco
freezing mrazivo
freezing cold ukrutne zima
it's below freezing je pod nulou

Predpoveď počasia

what's the forecast? aká je predpoveď počasia?
what's the forecast like? aká je predpoveď počasia?
it's forecast to rain predpovedajú dážď
it's going to freeze tonight v noci bude mrznúť
it looks like rain vyzerá to na dážď
it looks like it's going to rain zdá sa, že bude pršať
we're expecting a thunderstorm očakávame búrku
it's supposed to clear up later neskôr by sa malo vyjasniť
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom