V turistickej kancelárii

Väčšina britských miest má turistické informačné centrá, kde sa dozviete široké spektrum informácií napr. o hoteloch, reštauráciach a zábave, ak použijete tieto frázy.

Hľadanie ubytovania

we're looking for accommodation hľadáme ubytovanie
we need somewhere to stay potrebujeme sa niekde ubytovať
do you have a list of …? máte zoznam …?
hotels hotelov
B&Bs; (skratka pre bed and breakfasts) B&B;
youth hostels študentkých internátov
campsites kempov
what sort of accommodation are you looking for? aký druh ubytovania hľadáte?
can you book accommodation for me? môžete mi zarezervovať ubytovanie?

Na ceste

do you have a map of the …? máte mapu …?
city mesta (veľké mesto)
town mesta (menšie až stredne veľké mesto)
where's the …? kde je …?
city centre centrum mesta
art gallery umelecká galéria
museum múzeum
main shopping area hlavné nákupné centrum
market trhovisko
railway station železničná stanica
what's the best way of getting around the city? ako sa najlepšie pohybovať po meste?
where can I hire a car? kde si môžem prenajať auto?

Podujatia a aktivity

what are you interested in? čo by vás zaujímalo?
are there any … on at the moment? konajú sa teraz nejaké …?
exhibitions výstavy
cultural events kultúrne podujatia
sporting events športové podujatia
are there any …? usporiadavajú sa nejaké …?
excursions exkurzie
tours prehliadky / túry
day trips celodenné výlety
is there a city tour? organizujete prehliadky mesta?
could you tell us what's on at the …? môžte nám povedať čo dávajú v …?
cinema kine
theatre divadle
concert hall koncertnej sieni
opera house opere
can I book tickets here? môžme si u vás zarezervovať lístky?
do you have any brochures on …? máte brožúrky o …?
local attractions miestnych atrakciách
can you recommend a good restaurant? môžte odporučiť dobrú reštauráciu?
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom