Na pošte

Nasledujúce anglické frázy vám pomôžu keď budete potrebovať na pošte kúpiť známky, poslať list alebo nejakú inú službu.

Poštové služby

V GB existujú dva druhy známok – first class (Prvá trieda) a second class (Druhá trieda). First Class je rýchlejšia.

how much is a first class stamp? koľko stojí známka prvej triedy?
how much is a second class stamp? koľko stojí známka druhej triedy?
I'd like …, please poprosil / poprosila by som …
an envelope obálku
a packet of envelopes zopár obálok
a jiffy bag vankúšovú obálku
could I have …, please? mohol / mohla by som, prosím, dostať …?
a first class stamp známku prvej triedy
a second class stamp známku druhej triedy
a book of first class stamps balíček šiestich (alebo dvanástich) známok prvej triedy
some first class stamps zopár známok prvej triedy
how many would you like? koľko by ste chceli?
how many are there in a book? koľko ich je v balíčku?
I'd like to send this to … chcel / chcela by som to poslať do …
Canada Kanady
I'd like to send this parcel to … chcel / chcela by som tento balík poslať do …
Brazil Brazílie
how much will it cost to send this letter to …? koľko by stálo poštovné na tento list do …?
the United States Spojených štátov
can you put it on the scales, please? položte to na váhu, prosím.
I'd like to send this letter by … chcel / chcela by som tento list poslať …
Recorded Delivery Doporučene (vyžaduje sa podpis pri preberaní)
Special Delivery Špeciálne doručenie (garantovaná doručenie nasledujúci deň vrámci GB s kompenzáciou v prípade straty alebo poškodenia)
where's the postbox? kde je poštová schránka?
what's the last date I can post this to … to arrive in time for Christmas? ktorý je posledný deň na odoslanie tohto do … aby to bolo doručené pred Vianocami?
Germany Nemecka
Australia Austrálie
I've come to collect a parcel prišiel / prišla som si vyzdvihnúť balík

Iné služby

I'd like to pay this bill chcel / chcela by som zaplatiť účet
I'd like to send some money to … chcel / chcela by som poslať peniaze do …
Poland Poľska
India Indie
do you sell …? predávate …?
postcards pohľadnice
birthday cards narodeninové pohľadnice
Christmas cards vianočné pohľadnice
I'd like to get a TV licence chcel by som sa zaregistrovať na platenie koncesionárskeho poplatku
I need to renew my TV licence potrebujem obnoviť svoju registráciu na platenie koncesionárskeho poplatku
can you fill in this form, please? vyplňte, prosím, tento formulár
do you have a …? máte …?
photo booth automatickú foto kabínku
photocopier fotokopírku

Nápisy, ktoré môžte vidieť

First class Prvá trieda
Second class Druhá trieda
International Medzinárodné
Airmail Letecká pošta
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom