Základné frázy

Nasleduje niekoľko základných anglických fráz, ktoré využijete v každodennej konverzácii. Tiež tu nájdete slová, ktoré sa vyskytujú na informačných tabuliach.

yes áno
no nie
maybe alebo perhaps možno
please prosím
thanks ďakujem
thank you ďakujem
thanks very much ďakujem veľmi pekne
thank you very much ďakujem veľmi pekne

Nasleduje niekoľko fráz, ktorými môžte odpovedať na poďakovanie:

you're welcome prosím
don't mention it to nestojí za reč
not at all niet za čo

Ako pozdraviť

Nasleduje niekoľko spôsobov ako pozdraviť:

hi ahoj / čau (neformálne)
hello dobrý deň / dobrý večer
good morning dobré ráno (dopoludnia)
good afternoon dobrý deň (medzi poludním až 18.00)
good evening dobrý večer (po 18.00)

Nasledujú výrazy, ktoré naopak môžte použiť ako odpoveď na pozdrav:

bye dovidenia
goodbye dovidenia
goodnight dobrú noc
see you! maj sa! / majte sa!
see you soon! do skorého videnia!
see you later! uvidíme sa neskôr!
have a nice day! želám vám / ti pekný ďeň!
have a good weekend! želám vám/ ti pekný víkend!

Ako získať niekoho pozornosť alebo sa ospravedlniť

excuse me prepáčte (môžte použiť, keď potrebujete získať niekoho pozornosť, alebo potrebujete okolo niekoho prejsť, alebo sa ospravedlniť)
sorry prepáčte / pardón

Ak sa niekto ospravedlní vám, môžte mu odpovedať nasledujúcimi spôsobmi:

no problem žiaden problém / nič sa nestalo
it's OK alebo that's OK to je v poriadku
don't worry about it to je v poriadku, nerobte si starosti

Aby vám porozumeli

do you speak English? hovoríte po anglicky?
I don't speak English nehovorím po anglicky
I don't speak much English nehovorím veľmi dobre po anglicky
I only speak very little English hovorím len málo po anglicky
I speak a little English hovorím len veľmi málo po anglicky
please speak more slowly prosím hovorte pomalšie
please write it down napíšte to prosím vás
could you please repeat that? mohli by ste to prosím zopakovať?
I understand rozumiem
I don't understand nerozumiem

Ďalšie základné frázy

I know viem
I don't know neviem
excuse me, where's the toilet? prepáčte, kde sú toalety?
excuse me, where's the Gents? prepáčte, kde sú pánske toalety?
excuse me, where's the Ladies? prepáčte, kde sú dámske toalety?

Nápisy, ktoré môžte uvidieť

Entrance Vchod
Exit Východ
Emergency exit Únikový východ
Push Tlačiť
Pull Ťahať
Toilets Toalety
WC WC
Gentlemen (často skrátené na Gents) Páni
Ladies Dámy
Vacant Voľné
Occupied alebo Engaged Obsadené
Out of order Mimo prevádzky
No smoking Zákaz fajčiť
Private Nepovolaným vstup zakázaný
No entry Zákaz vstupu
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.