Telefón

Tu je niekoľko anglických výrazov týkajúcich sa používania telefónu.

answerphone odkazovač
area code predvoľba
battery baterka
business call služobný hovor
cordless phone bezdrôtový telefón
country code predvoľba krajiny
directory enquiries informácie o telefónnych číslach
dialling tone vyzváňací tón
engaged obsadené
ex-directory utajené telefónne číslo
extension klapka
interference rušenie
international directory enquiries informácie o medzinárodných telefónnych číslach
fault chyba
message odkaz/správa
off the hook vyvesený telefón
operator operátor
outside line externá linka
personal call súkromný hovor
phone (skratka pre telephone) telefón
phone book alebo telephone directory telefónny zoznam
phone box alebo call box telefónna búdka
phone card telefónna karta
phone number (skratka pre telephone number) telefónne číslo
receiver slúchadlo
switchboard telefónna ústredňa
wrong number nesprávne číslo
mobile (skratka pre mobile phone) mobil
smartphone smartfón
missed call zmeškaný hovor
mobile phone charger nabíjačka mobilu
ringtone zvonenie
signal signál
text message sms
to call alebo to phone telefonovať
to be cut off byť prerušený
to dial a number vytočiť číslo
to hang up zložiť
to leave a message nechať odkaz
to ring zazvoniť/zavolať
to call someone back zavolať niekomu naspäť
to text poslať správu
to send a text message poslať sms
to put the phone on loudspeaker dať telefón na odposluch
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.