Zdravie

Tu je niekoľko anglických výrazov súvisiacich so zdravím vrátane názvov rôznych chorôb a zdravotných problémov.

Choroby a zdravotné problémy

acne akné
AIDS (skratka pre acquired immunodeficiency syndrome) AIDS
allergic reaction alergická reakcia
allergy alergia
altitude sickness výšková choroba
amnesia amnézia
appendicitis apendicída/zápal slepého čreva
arthritis artritída
asthma astma
athlete's foot plesňová infekcia plôch medzi prstami na nohách (tinea pedis)
backache bolesť chrbta
bleeding krvácanie
blister pľuzgier
boil vred
broken (napríklad broken bone, broken arm alebo broken leg) zlomený
bronchitis bronchitída
bruise modrina/odrenina
cancer rakovina
chest pain bolesť v hrudníku
chicken pox ovčie kiahne
cold prechladnutie
cold sore opar
concussion otras mozgu
conjunctivitis zápal očných spojiviek
constipation zápcha
cramp kŕč
corn kurie oko
cough kašeľ
cut porezanie
dehydration dehydrácia
dementia demencia
depression depresia
diabetes cukrovka
diarrhoea hnačka
disease choroba
dizziness závrat
dyslexia dyslexia
earache bolesť ucha
eating disorder porucha prijímania potravy
eczema ekzém
epilepsy epilepsia
fatigue únava
fever horúčka
flu (skratka pre influenza) chrípka
food poisoning otrava jedlom
fracture zlomenina
frostbite omrzlina
glandular fever mononukleóza
gout dna
graze odrenina
haemophilia hemofília
haemorrhoids (tiež známe ako piles) hemoroidy
hair loss alebo alopecia strata vlasov alebo alopézia
hay fever senná nádcha
headache bolesť hlavy
heart attack infarkt
heart disease choroba srdca
heartburn pálenie záhy
heat stroke úpal
hepatitis hepatitída (žltačka)
hernia hernia/pruh/prietrž
high blood pressure alebo hypertension vysoký krvný tlak/hypertenzia
HIV (skratka pre human immunodeficiency virus) HIV
hypothermia hypotermia/podchladenie
indigestion porucha trávenia
infection infekcia
inflammation zápal
injury úraz
ingrown toenail vrastený nechet
insomnia nespavosť
jaundice žltačka
leukaemia leukémia
low blood pressure alebo hypotension nízky krvný tlak/hypotenzia
lump opuchlina
lung cancer rakovina pľúc
malaria malária
measles osýpky
meningitis meningitída
migraine migréna
miscarriage spontánny potrat
morning sickness ranná nevoľnosť
MS (skratka pre multiple sclerosis) roztrúsená skleróza/skleróza multiplex
mumps príušnice
nausea nevoľnosť
nosebleed krvácanie z nosa
obesity obezita
pneumonia pneumónia
polio obrna
rabies besnota
rash vyrážka
rheumatism reuma
schizophrenia schizofrénia
slipped disc vyskočená platnička
sore throat bolesť hrdla
splinter úlomok (kosti)
sprain výron
spots škvrny
STI (skratka pre sexually transmitted infection) sexuálne prenosné choroby
stomach ache bolesť brucha/žalúdka
stress stres
stroke mŕtvica
sunburn spálenie sa (slnkom)
swelling opuch
tonsillitis angína
tuberculosis tuberkulóza
typhoid fever alebo typhoid týfus
ulcer vred
virus vírus
wart bradavica

Ďalšie výrazy súvisiace so zdravím

antibiotics antibiotiká
prescription lekársky predpis
medicine liek
pill pilulka
tablet tabletka
doctor doktor/lekár
GP (skratka pre general practitioner) všeobecný lekár
consultant konzultant
anaesthetist anesteziológ
surgeon chirurg
nurse zdravotná sestra
patient pacient
gynecologist gynekológ
chiropodist lekár pre choroby nôh
radiographer rádiológ
anaesthetic anestetikum
drip infúzia
hospital nemocnica
operating theatre operačná sála
operation operácia
physiotherapy fyzioterapia
surgery operácia
ward oddelenie v nemocnici
appointment termín u lekára
medical insurance zravotné poistenie
waiting room čakáreň
blood pressure krvný tlak
blood sample krvná vzorka
pulse pulz
temperature teplota
urine sample vzorka moču
x-ray RTG
blind slepý
deaf hluchý
partially sighted čiastočne nevidiaci
disabled postihnutý
paralysed paralyzovaný
asthmatic astmatik
epileptic epileptik
haemophiliac hemofilik
injection injekcia
vaccination očkovanie
suppository čapík (čípok)
pregnancy tehotenstvo
pregnant tehotná
to give birth porodiť
contraception antikoncepcia
abortion potrat
infected infikovaný
inflamed zapálený
septic hnisavý
swollen opuchnutý
unconscious v bezvedomí
pain bolesť
painful bolestivý
well zdravý/v dobrej kondícii
unwell nezdravý
ill chorý
pus hnis
scar jazva
stitches stehy
wound rana
bandage obväz
crutches barly
hearing aid strojček do ucha
sling trojrohá šatka
splint dlaha
wheelchair invalidný vozík
sleep spánok
to bleed krvácať
to catch a cold prechladnúť
to cough kašľať
to be ill byť chorý
to be sick zvracať
to feel sick necítiť sa dobre
to heal hojiť sa
to hurt bolieť
to limp krívať
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.